Category: WWFT

Zo werkt de WWFT checklist

WWFT checklist

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme is een vrij nieuwe wet. Deze wet moet ervoor zorgen dat u geen zaken doet met onbetrouwbare partijen die zich schuldig kunnen maken aan financiële criminaliteit, of financiering van terrorisme of andere vormen van criminaliteit. Financieel dienstverleners dienen hun cliënten langs de zogenaamde WWFT checklist te leggen. Lees hier wat dat inhoudt. 

De stappen in de WWFT checklist

Met de WWFT checklist controleert u de betrouwbaarheid van uw klanten. Ten eerste is het van belang dat de persoonsgegevens worden gecheckt. Laat uw klant zich fysiek identificeren of vraag de juiste documentatie op. Deze documentatie bewaart u in het dossier dat u voor elke klant dient aan te maken. Controleer ook de rol van uw cliënt in het bedrijf. Is hij of zij belanghebbende in het bedrijf of heeft diegene op een andere manier veel zeggenschap in de onderneming? Leg zo goed mogelijk de structuur van het bedrijf bloot, zodat duidelijk is wie aan de touwtjes trekt en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Vervolgens maakt u een risicoanalyse: in hoeverre is het plausibel dat deze rechtspersoon zich schuldig maakt aan financiële criminaliteit of terrorisme? Een zakenrelatie kan bijvoorbeeld actief zijn in een land dat of niche die als ‘hoog risico’ bekend staan. Denk aan de handel in goud of diamanten. Ook transacties dient u kritisch te bekijken.

Doe een WWFT melding

De laatste eventuele stap in de WWFT checklist is het doen van een WWFT melding wanneer u verdachte transacties of personen opmerkt. Dit is verplicht vanuit deze wet. Doet u dit niet, dan staan hier sancties op. U zult niet de eerste zijn die een boete of veroordeling krijgt omdat u verzuimd heeft een melding te doen. Controle op naleving van de WWFT gebeurt via een toezichthouder, die onverwachts op de stoep kan staan. Zorg er dus voor dat u uw zaakjes op orde heeft en u de checklist naleeft.